• +35534504800
  • Sedë Novoselë, 18 km, Vlorë (AL)
  • info@ka-trading.com

News