Përkushtimi ynë ndaj detajit na dallon! KA Trading është i pajisur me laborator të brendshëm, funksional që monitoron dhe verifikon ruajtjen e parametrave cilësor. Laboratori është i pajisur me mjete Gjermane dhe Italiane laboratorike dhe staf profesional. Detyra e laborantëve është të verifikojnë parametrat teknike dhe baktereologjike të lëndëve të para si dhe të produktit final. Verifikimet dhe testet kryhen sistematikisht para, gjatë dhe pas procesit të prodhimit. Në këtë mënyrë garantohet cilësia, funksionaliteti dhe skeda teknike e miratuar nga bordi drejtues dhe e kërkuar nga klientët.

PARAMETRAT BAKTEREOLOGJIK

Testimi Baktereologjik: ky testim kryhet në cdo produkt të përzgjedhur për testim. Nëpërmjet këtij testimi verfikohet niveli baktereologjik. Po ashtu në mikroskop verifikohen dhe disa nga lëndët e para për përberjen e tyre.

PARAMETRAT E PESHËS

Peshimi: cdo produkt i nënshtrohet peshimit. Proces ky qe verifikon saktësinë e sasive të lëndëve të para të aplikuara në pelenë.

PARAMETRAT TEKNIKE

Matjet teknike të produktit final; absorbimi, rezistenca e llastikut të këmbëve, forca ngjitëse e kapëseve anësore dhe përmasat e pelenës.

PAJISJET DHE ASISTENCA

KA Trading është i pajisur me laborator të brendshëm, funksional që monitoron dhe verifikon ruajtjen e parametrave cilësor.Laboratori është i pajisur me mjete Gjermane dhe Italiane laboratorike dhe staf profesional.

Detyra e laborantëve është të verifikojnë parametrat teknike dhe baktereologjike të lëndëve të para si dhe të produktit final.Verifikimet dhe testet kryhen sistematikisht para, gjatë dhe pas procesit të prodhimit.

Në këtë mënyrë garantohet cilësia, funksionaliteti dhe skeda teknike e miratuar nga bordi drejtues dhe e kërkuar nga klientët