• +35534504800
  • Sedë Novoselë, 18 km, Vlorë (AL)
  • info@ka-trading.com

Produkte

SHTROJE SANITARE

PAD Protector është shtroje sanitare për shtretër që ofron siguri ndaj lëngjeve dhe prakticitet. Vjen në përmasa të ndryshme dhe mund të përdoret për njerëz dhe kafshë. Sipërfaqja….

PELENA PËR FËMIJË

Pelena për fëmijë ofron gjithë mbrojtjen perfekte. Kjo pelenë për beben tuaj jep:
– elasticitet në bel më të rehatshme dhe të volitsh…

PELENA PËR TË RRITUR

Absorbuesi eshte nje produkt qellimi i te cilit eshte qe te mbaje dhe te kontrolloje humbjen e pavullnetshme te urines ne pacientet qe vuajne nga ky mosfunksionim.Eshte formuar ne thelb nga nje berthame e perbere nga celuloza…